Skip to main content

Ismerd meg a Kutatót

A Romédia Alapítvány részt vett a RESISTIRÉ – “Válasz a járványokra a közös kreatív, inkluzív egyenlőségi stratégiákon keresztül” (Horizont 2020, 101015990 sz. támogatási megállapodás alapján) nemzetközi projektben a “A veszélyeztetett fiatalok szüleinek bevonása: A romák esete a magyar oktatási rendszerben” című pilot project megvalósításával. A pilot projekt a következő célokat tűzte ki: 1) a legfrissebb információk összegyűjtése a magyar iskolák roma szülőkkel való kapcsolattartásával kapcsolatos helyzetéről és kihívásairól, illetve a legjobb gyakorlatok feltárását; 2) a roma szülők és az iskolák közötti meglévő együttműködési formák azonosítása; 3) Eszköztár készítése bevált gyakorlatokkal (esettanulményokkal) és különböző segédanyagokkal az iskolák számára a nehezen elérhető szülőkkel való hatékony együttműködés érdekében.

Konferencia előadások

Bársony Katalin: A tradicionális tömegmédia szerepe az etnikai sztereotípiák kialakításában és megszüntetésében

Küzdelem közben: az amerikai civiljogi mozgalom és az európai romajogi krízis – Közép-Európai Egyetem Budapest, 2015. december 7-8. –konferenciaelőadás Távol az uralkodó hagyományos médiumoktól, a digitális média által használt technológiák megkönnyítik a tömegtájékoztatási eszközök által bevett sémák új szociális megközelítését. Az előadás felvillantja a hagyományos tömegmédia és a digitális média konvergenciája adta lehetőségeket a kisebbség bemutatásának kontextusában. A „második képernyő” jelensége azt jelenti, hogy a televízió képernyője előtt eltöltött időt egyre nagyobb mértékben kíséri a digitális eszközök képernyőjének figyelése, a valós idejű válaszok lehetőségét nyújtva a tömegmédiában megjelenő narratívákra a közösségi médián keresztül. A többségi véleménnyel ellentétes, kisebbségi olvasatok egyre növekvő láthatósága komoly kihívást jelent a fennálló hatalmi struktúrák számára.

Az UNESCO Global Alliance Média és Nemek konferenciájának megnyitója. Bangkok, Thaiföld, 2013. december 4.

Alapítványunk meghívást kapott, hogy részt vegyen az UNESCO által első alkalommal megrendezett Média és Nemek Nemzetközi Fórumon, mely Bangkokban került megrendezésre 2013. december 2. és 4. között a Média és Nemek Nemzetközi Szövetségének (Global Alliance on Media and Gender) megalapítása alkalmából. Kollégánk, Galya Stoyanova tartott előadást az alapítvány munkájáról, különös hangsúlyt fektetve a roma nők újságíróképzésével foglalkozó BUVERO táborra, a „Roma nő vagyok” kampányra, valamint a roma nők reprezentációjának fontosságára a médiában. A Romédia Alapítvány előadása, a „Nem, Média és Identitás” az egyetlen, roma nőkkel foglalkozó felszólalásként meleg fogadtatásra talált.

Bársony Katalin: Rokonlelkek – Európai roma és ausztrál bennszülött kulturális gyakorlatok. Melbourne-i Egyetem
Melbourne, Ausztrália. 2013. október 8. – nyilvános előadás.

Bársony Katalin nyilvános előadásában feltárta az ausztrál bennszülöttek és a magyar romák közötti hasonlóságokat, melyeket Deborah Cheetham aboriginal operasztárral való budapesti találkozása és interjúja nyomán kezdett el felfedezni. Különböző történelmi múltjuk ellenére, a két etnikai csoport hasonló tapasztalatokon osztozik a hazájukban átélt társadalmi kirekesztés és kulturális elnyomás terén, és egymás emancipációs törekvéseinek tanulmányozása fontos tanulságokat tartogat számukra. Bársony Katalin a Miegunyah Distinguished Visiting Fellow program keretében látogatott el a Melbourne-i Egyetemre 2013-ban.

Bársony, János, and Ágnes Daróczi, eds. Pharrajimos, A romák sorsa a nácizmus idején. Budapest: L’Harmattan, 2004. http://www.harmattan.hu/konyv_145.html “Ez a hiánypótló dokumentum- és tanulmánygyűjtemény a cigányság második világháború alatti szenvedéseit mutatja be. A kötet a Páva utcai zsinagógából kialakított Holokauszt Múzeum és Dokumentációs Központ ideiglenes roma kiállításának »melléktermékeként« jött létre. Bársony János több évtizedes kutatómunkája során a szakirodalom különböző nyelvű köteteit forgatta képdokumentációkért. A kötet összeállításakor a szerkesztők szerettek volna átfogó képet adni a romák történelmének tragikus éveiről, ezért különösen fontos, hogy a tudományos esszék mellett az élő emlékezet is része a könyvnek.” (LHarmattan)