Skip to main content

Az iskolavezetés szerepe

Egy délnyugat-magyarországi városban a város egy szegregált területén található általános és középiskolások számára fenntartott iskolában mintegy 100 diákot tanítanak. Az iskolát, amely nagy múltra tekint vissza a térségben, évek óta a bezárás fenyegette. Végül a katolikus egyház vette át, azóta az iskola sokat fejlődött. A változások középpontjában az iskola új vezetése, különösen az igazgató állt. Az iskola az együttérzés, az empátia és a meghallgatás alapelveit megtestesítve felismerte a szülőkkel való kapcsolat és a velük való nyílt kommunikáció fontosságát, és aktívan dolgozik a szülő-tanár kapcsolatok javításán.   

Ezen értékek megtestesítésével az iskola igazgatója nemcsak a tantestület, hanem az iskola partnerhálózata számára is az inspiráció egyik legfontosabb forrása. Sajnos a helyi családok jobb módú szülei közül sokan hajlamosak arra, hogy más, általuk jobbnak vélt iskolákba küldjék gyermekeiket, így az iskola diákjai a leghátrányosabb helyzetűek közé tartoznak. Ennek ellenére a tanári kar, élén az igazgató példamutató vezetésével, pozitív és felemelő hozzáállást tükröz a helyi gyerekek tanításához. A tanárok ezeket az értékeket képviselve nagyra értékelik a szülőkkel való kommunikáció fontosságát, annak érdekében, hogy megértsék, milyen egyedi kihívásokkal kell szembenézniük a diákoknak. Úgy vélik, hogy ilyen ismeretek birtokában megerősödhetnek munkájukban, így módszereiket az érintett diákra szabhatják.     

Az iskola ezt az értékrendet a helyi szülőkkel való kapcsolatépítő és bizalomépítő munka iránti elkötelezettsége is alátámasztja. Az iskola ezt többféle módon teszi. Az egyik legfontosabb az, hogy a szülők éjjel-nappal bármikor elérhetik az igazgatót. Az iskolavezetést semmilyen kisebb vagy nagyobb probléma nem hagyja nyugodni, így a szülők messengeren és mobiltelefonon keresztül folyamatosan kapcsolatban állnak a szülőkkel. További fontos módszer, amelyet az iskola alkalmaz, hogy a tanárok a tanítási nap elején és végén is jelen vannak, amikor a szülők a gyermekeikért jönnek. Emellett még vannak adománygyűjtő akciók, szülői fórumok, családlátogatások és kulturális ünnepségek, ahol a diákok énekelnek, táncolnak és más hasonló tevékenységeket folytatnak, amikre a szülőket is meghívják. Az iskola a diákok családjainak helyi támogatása terén is mindent megtesz, és ahol csak lehet, hajlandó támogatást nyújtani, még akkor is, ha az nem szorosan az oktatással kapcsolatos.   

A helyi szülőkkel való kapcsolatok és bizalom kiépítésén való munkával összhangban, mióta az iskola új vezetősége átvette az iskolát, proaktívabb szerepet vállal a szülők közötti közvetítésben, amikor problémák merülnek fel a diákok és családjaik között. A múltban a szociális munkások bevonásával foglalkoztak ilyen kérdésekkel. Ma az iskola vezetésének és szemléletének köszönhetően az ilyen problémákat már nagyrészt az iskolán belül, külső bevonás nélkül kezelik. Ez azért van így, mert az iskola vezetése hisz abban, hogy a felmerülő problémákat akkor kell kezelni, amikor azok felmerülnek. Mindez segített a támogató intézményekkel, például a szociális munkásokkal való kapcsolatépítésben is, akiknek a munkaterhei csökkentek, amióta az iskola képes az ilyen problémákat hatékonyabban rendezni.