Skip to main content

- Resistire Project -

BEFOGADÓ ISKOLÁK

RESISTIRÉ

Project: RESISTIRÉ – “Válasz a járványokra a közös kreatív, inkluzív egyenlőségi stratégiákon keresztül” (a projekt az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs program 101015990 sz. támogatási megállapodás alapján valósult meg).

Pilot project: “A veszélyeztetett fiatalok szüleinek bevonása: A romák esete a magyar oktatási rendszerben” a Romédia Alapítvány vezetésével. 

Projekt időtartama: 2022 szeptember – 2023 április

A pilot projekt célja

A projekt nem csak megérteni kívánja az iskolák és roma szülők közti kommunikációt, de szeretné elősegíteni a pedagógusok és a szülők közötti harmonikus kapcsolat kiépítését, támogatva a szülői részvétel lehetőségeit. Ehhez a projekt a következő célokat tűzte ki: 1) a legfrissebb információk összegyűjtése a magyar iskolák roma szülőkkel való kapcsolattartásával kapcsolatos helyzetéről és kihívásairól, illetve a legjobb gyakorlatok feltárását; 2) a roma szülők és az iskolák közötti meglévő együttműködési formák azonosítása; 3) Eszköztár készítése bevált gyakorlatokkal (esettanulményokkal) és különböző segédanyagokkal az iskolák számára a nehezen elérhető szülőkkel való hatékony együttműködés érdekében.

Módszertan: A projekt másodelemzésből és terepmunkából áll (Magyarország több iskolájában).

Eszköztár: Az Eszköztár tartalmát együttműködéses alapon fejlesztettük ki: az eszköztárat megterveztük, majd workshopok alatt, valamint tanárokkal és szülőkkel folytatott találkozók során teszteltük és közösen átgondoltuk.

A projektben résztvevő kutatók

A Romédia Alapítvány csapata aktívan támogatta és segítette a projektet.

Dr Dunajeva Jekatyerina

KUTATÁSVEZETŐ

Dr. Dunajeva Jekatyerina az Egyesült Államokban, az Oregoni Egyetemen szerezte PhD fokozatát politológiából. Disszertációjában Magyarország és Oroszország oktatás- és kisebbségpolitikáját vizsgálta. Jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politológia Tanszékének az adjunktusa. Dunajeva Jekatyerina számos kutatását könyv fejezetekben valamint tudományos cikkekben publikálta. Legfrissebb könyve a CEU Press gondozásában jelent meg 2021-ben Constructing Identities over Time címmel. Kutatási területei a kisebbségpolitika, főleg romák helyzete, politikai és etnikai identitás, ifjúságpolitika, állam- és nemzetépítés. Oktatói és kutató tevekénységen kívül, Dunajeva Jekatyerina számos nemzetközi kutatócsoport tagja, valamint tanácsadóként és politikai elemzőként is tevékenykedik.

Bojtor Camellia

KUTATÓ

Dr. Dunajeva Jekatyerina az Egyesült Államokban, az Oregoni Egyetemen szerezte PhD fokozatát politológiából. Disszertációjában Magyarország és Oroszország oktatás- és kisebbségpolitikáját vizsgálta. Jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politológia Tanszékének az adjunktusa. Dunajeva Jekatyerina számos kutatását könyv fejezetekben valamint tudományos cikkekben publikálta. Legfrissebb könyve a CEU Press gondozásában jelent meg 2021-ben Constructing Identities over Time címmel. Kutatási területei a kisebbségpolitika, főleg romák helyzete, politikai és etnikai identitás, ifjúságpolitika, állam- és nemzetépítés. Oktatói és kutató tevekénységen kívül, Dunajeva Jekatyerina számos nemzetközi kutatócsoport tagja, valamint tanácsadóként és politikai elemzőként is tevékenykedik.

Jánosi Péter

KUTATÓ

Dr. Dunajeva Jekatyerina az Egyesült Államokban, az Oregoni Egyetemen szerezte PhD fokozatát politológiából. Disszertációjában Magyarország és Oroszország oktatás- és kisebbségpolitikáját vizsgálta. Jelenleg a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politológia Tanszékének az adjunktusa. Dunajeva Jekatyerina számos kutatását könyv fejezetekben valamint tudományos cikkekben publikálta. Legfrissebb könyve a CEU Press gondozásában jelent meg 2021-ben Constructing Identities over Time címmel. Kutatási területei a kisebbségpolitika, főleg romák helyzete, politikai és etnikai identitás, ifjúságpolitika, állam- és nemzetépítés. Oktatói és kutató tevekénységen kívül, Dunajeva Jekatyerina számos nemzetközi kutatócsoport tagja, valamint tanácsadóként és politikai elemzőként is tevékenykedik.

Következő rövid videóban a projektről és a tanár-szülő együttműködésének fontosságáról tudhat meg többet

Kérdések és válaszok

A kooperatív modellek a hagyományosabb, didaktikus oktatási módszerekhez képest ellentétesen működnek, amelyekre az oktatás bankmodelljeként hivatkoznak, amelyben a tanár tekintélyt parancsoló személyiség és a tudás elsődleges forrása (Freire, 1970). A „bankár” modell elnevezés azon az elképzelésen alapul, hogy a tanár mint banki ügyintéző információkat helyez el a diákjaiban; ennek a tanulási módszernek a feladata, hogy a diákok üljenek és figyeljenek, és hagyományos, memorizáláson alapuló stílusban tanuljanak. Néha „frontális modellként” is emlegetik, az ilyen tanulási formák gyakran egyenlőtlen feltételekhez vezethetnek azoknak diákoknak a számára, akik nem ugyanúgy vagy nem ugyanabban a tempóban tanulnak.

A szülők bevonása a gyermekek oktatásába minden gyermek oktatási sikere szempontjából kulcsfontosságú (Jeynes 2007). Tanulmányok szerint a kisebbségi és a többséghez tartozó tanulók teljesítménye közötti szakadék megszüntetéséhez elengedhetetlen a családok (közösségek) és az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztése. Mindezek „egymást átfedő hatásszférát” alkotnak, és mindhárom létfontosságú a tanulók tanulása és fejlődése szempontjából (Epstein 2018). A kutatások meggyőzően bizonyítják, hogy a diákok jobban teljesítenek az iskolában, ha úgy érzik, hogy otthon és az iskolában is támogatják őket, kevésbé zavartak, jobb jegyeket érnek el, és nagyobb valószínűséggel folytatják tanulmányaikat (Henderson és Mapp 2002). További kutatások szerint az iskolák és a családok fontos, de eltérő szerepet játszanak a diákok oktatásában: a családok ösztönzik a tanulmányi ambíciókat, a tanárok pedig alapvető fontosságú támogatást nyújtanak a diákok tanulmányi teljesítményéhez (Syed, Azmitia és Cooper 2011).

Tanulmányok bizonyítják, hogy amikor a szülők aktívan részt vesznek gyermekeik oktatásában mind az iskolában, mind otthon, és olyan tanárok támogatják őket, akikkel tiszteletteljes és szoros kapcsolatot ápolnak, a gyermekek minden évfolyamon magasabb szintű oktatási ambíciókat, pozitív szociális viselkedést és tanulmányi eredményeket mutatnak (Fan 2001; Hill et. al. 2004; Hughes és Kwok 2007; Voorhis et al. 2013; Gutman és McLoyd 2000; Jeynes 2007). Számos bizonyíték utal arra, hogy az általános iskolai években a szülők magasabb szintű elkötelezettsége összefügg a középiskola befejezésének valószínűségével (Barnard, 2004). Emellett a család magasabb szintű iskolai részvétele pozitívan hat a gyermekek közérzetére, az oktatással kapcsolatos attitűdökre és az önérvényesítési képességre(Dearing és mtsai. 2004). A kutatások azt is bizonyítják, hogy a szülők bevonása a gyermekek tanulásába különösen fontos az alulteljesítő gyermekek esetében (pl. Henderson és Mapp 2002).

Miközben a kutatások azt mutatják, hogy a faji és etnikai kisebbségi háttérrel rendelkező gyermekek számára előnyös lenne a szülők és a tanárok közötti jobb kapcsolat, az etnikai kisebbségi és alacsony jövedelmű gyermekek szülei kisebb valószínűséggel tapasztalják meg ugyanolyan mértékben a pozitív szülő-tanár kapcsolatot, mint társaik (Hughes és Kwok 2007). Ennek nem az az oka, hogy nem érdeklődnek gyermekeik oktatása iránt. A kutatások azt mutatják, hogy mind a kisebbségi, mind az alacsony jövedelmű családok nagymértékben törekszenek gyermekeik tanulmányi sikerére (Boethel 2003). Mindez annak ellénre így van, hogy az általános sztereotip feltételezések szerint a kisebbségi tanulók teljesítménykülönbségét a szülők alacsony törekvései vagy elvárásai okozzák (Chrispeels és Rivero 2001). A tanulmányok azt is mutatják, hogy a kisebbségi szülők részt vesznek gyermekeik oktatásában, de más módon, mint a domináns többségi szülők, és hajlamosak arra, hogy az iskolai környezeten kívül, illetve otthon és a tágabb közösségben jobban részt vegyenek gyermekeik oktatásában (Boethel 2003; Henderson és Mapp 2002; McGrath és Kuriloff, 1999).

Stratégiák az együttműködő iskolai környezetért

A szülő-tanár együttműködéshez kedvező környezet kialakítását számos tényező és körülmény segítheti elő. Ebben a szekcióban részben Martha Boethel által azonosított akadályokat tárgyalunk, amelyek gátolják a kisebbségi és alacsony jövedelmű családok bevonódását gyermekeik iskoláztatásába. Mindegyikhez olyan stratégiákat és példákat javasolunk, amelyek segíthetnek az akadályok leküzdésében.  

A szülői bevonódás három csoportba sorolható:

(1) hagyományos, az iskola által kezdeményezett tevékenységek, amelyekben az iskola irányítja a kapcsolatot, és a szülők alkalmazkodnak az iskolai irányelvekhez;

(2) a megosztott felelősséget tükröző tevékenységek, amelyekben a szülőknek fontos szerepet kínálnak; és

(3) olyan tevékenységek, amelyekben a szülők önállóan határozzák meg saját napirendjüket, és felkérik az iskola személyzetét, hogy dolgozzanak velük (Delgado-Gaitan 1991, idézi Boethel 2003).  

“Nem számít faji, etnikai, kulturális vagy jövedelmi hovatartozásuk, a legtöbb családnak jelentős elvárásai és aggodalmai vannak gyermekeik sikeréért”

— (Boethel 2003, v)

Stratégiák

A bizalom fontossága

A szülő-tanár kapcsolatban a bizalom kulcsfontosságú.

Változások a COVID óta

A járványhelyzet megváltoztatta az iskolákon belüli kapcsolódásokat.

Az iskola vezetőségének fontos szerepe van a szülők bevonásában.

Az iskola vezetőségének fontos szerepe van a szülők bevonásában.

Nem formális intézmények

A nem formális intézmények szerves részei a helyi oktatási rendszernek.

A közösségi média

A szegény családoknál a közösségi média fontos a kapcsolattartásban.

Szegénység szégyenérzete

A szülők iskolai bevonásának egyik akadálya a szegénység szégyene.

Kutatási anyagok letöltése

Az Eszköztár teljes tartalma egy fájlban letölthető angol és magyar nyelven.